כתובת. הארבל 23, חשמונאים (ליד מודיעין)

טל. 077-501-5308

© 2023 by B.I.T Marketing

 • ניוד מספרים / מס' חדש               

 • ריבוי שיחות במקביל                            

 • שלוחות מבוזרות

 • המתנה נעימה              

 • קבוצות צלצול                       

 • שיחות ועידה                    

 • חיוג ל-65 מדינות                    

 ניהול רשת IT

 • שירות תמיכה מרחוק ברשת המחשבים 

 • התאמה והגדרות תשתית-ספק.      

 • אפשרות להזמנת ביקור הנדסאי רשתות               

 חדרי ועידה

 • כל המשתתפים מחייגים ומצטרפים לשיחה אחת 

 • אפשרות הוספת מספרים זרים

 • זיהוי מצטרפים וסיסמת הגנה

 מערכת ניהול לידים

 • איסוף שיחות שלא נענו 

 • הגדרת מספר טלפון נוסף לאיסוף פניות

 • קבלת רשימת שיחות מרוכזות למייל

 חבילת דקות שיחה

 • חבילת דקות שיחה בהתאם לצריכה 

 • 65 יעדים בעולם במחיר דקת שיחה מקומית

 • הנחות כמות לצרכנים כבדים

 רישיון שלוחה- תכונות בסיסיות

 • נתב שיחות-IVR                

 • שיחה ממתינה                                 

 • שיחה מזוהה                    

 • ניתובים מתקדמים              

 • Fax2Mail                       

 • Voice2Mail                    

 • ממשק מנהל                   

 מערכת הקלטת שיחות

 • הקלטת כל השיחות הנכנסות והיוצאות 

 • שאפשרות אחסנת שיחות חשובות      

 • האזנת מנהל לשיחות אונליין                  

 • חטיפה / השתלטות / ניתוק שיחה           

 • חיפוש הקלטות בחתך רחב

 • פירוט מקור-יעד, זמן, משך שיחה

 • הקלטה גם בהמתנה

 ממשק מנהל

 • בקרה לכל פעילות הארגון אונליין 

 • חטיפה / השתלטות / ניתוק כל

 • שיחה בארגון      

 • הפקת דוחות פעילות לפי הגדרות מנהל               

 שירותי מספור

 • שירותי מספור מקומי 

 • מספרי טלפון זרים      

 • מנוי החלפת מספרי טלפון למוקדים